Header image  

Maatschappelijk Engagement

Stad Lier

 
  HOME ::
   
 
Competentiemanagement voor de politiek
 

large product photo vergroot beeld

  Mag het professioneler aan toe gaan ?

Sedert jaren brengt de HR wereld meer professionalisme in organisaties door de implementatie van competentiemanagement. Zowel publieke als private organisaties hebben ingezien welk nut dit instrument heeft ! Er is maar één "sector" die overblijft en dat is die van het politieke bestel.

Nu, er zijn wel wat individuele initiatieven binnen sommige partijen, maar om te spreken van een heus competentiemanagement moeten we nog vele drempels overwinnen.

Er is nochtans een zeer goede aanzet gegeven om het competentieprofiel van de lokale politicus in kaart te brengen:

Als we klagen over de kwaliteit van het politiek personeel, dan klagen we over tekorten, over tekortkomingen om degelijk te besturen. Als we willen meten, evalueren of een ontwikkelingsvoorstel willen doen opdat iemand zich zou kunnen verbeteren, dan hebben we een referentiepunt nodig. Wat zijn goede politieke leiders ? Hoe herken je een goede politieke leider ? Dit referentiepunt werd door de HAY Group en de VVSG opgesteld (voor onze steden en gemeenten). Ik lees in hun introductie:

"Wat zijn voor onze Vlaamse steden en gemeenten goede politieke leiders? Waaraan herkent men ze?
Wat zijn voorbeelden van effectief gedrag?

Deze vragen vormen het voorwerp van een project dat Hay Group gerealiseerd heeft samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). We willen daarmee een bescheiden bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van het lokale bestuur enerzijds en aan de verfijning van het democratisch proces anderzijds. Dit wil zeggen dat we de noodzakelijke competenties voor lokale politici in uitvoerende mandaten verduidelijken en hierin inzicht geven aan de lokale bestuurders en de burger.

Hay Group heeft heel wat ervaring met projecten rond competenties, zowel in de privé als publieke sector in verschillende delen van de wereld. Steeds wordt een duidelijke meerwaarde aangetoond voor de betreffende organisaties. Het gebruik van competenties voor ontwikkeling- en prestatiedoeleinden zorgt ervoor dat organisaties hun doelstellingen beter kunnen bereiken. In die zin verschilt een lokaal bestuur niet van eender welke andere organisatie. Daarom denken wij te kunnen bij dragen aan de verdere professionalisering van het ambt van de lokale bestuurder."

Wanneer mogen we de introductie van het competentiedenken verwachten in ons politieke bestel? Ik ga hier alvast voor pleiten.

<< terug

 
  ©2007 Öztürk Taspinar